Cự Môn tại Mệnh cư thìn tuất


Cự Môn cư thìn tuất Cự Môn cư thìn tuất và Thiên Đồng ở cung đối đều ở hãm địa. Chủ người làm việc nhiều thất bại, giả vờ thiện lành. Nếu Cự Môn ở Tuất, Thái Dương ở Ngọ cũng là kì cách.

Người sinh năm Tân Quý, chủ quý.

Người sinh năm Tân là kì cách.

Người sinh năm Đinh canh, chủ nghèo.

Còn lại đều không tốt, một đời hay rước chuyện thị phi khẩu thiệt. Hội Kình Đà, nam nữ tà dâm. Hội Tứ sát tất chủ hung họa. Tam hợp có sát tinh vây tất có hỏa ách. Hỏa Linh đồng cung, lại hội ác sát, chết đường chết chợ.  

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch