Phá Quân tại Mệnh cư tý ngọ


Phá Quân cư tý ngọ Phá Quân nhập miếu, đối cung là Liêm Trinh Thiên Tướng. Là người siêng năng, giàu nhân tính, coi trọng sự nghiệp, bẩm sinh giàu năng lực thống trị, có khí khái của anh hùng trong thiên hạ, hội Tả Hữu, được nhiều người ủng hộ, dễ lập nghiệp thành công. 

Tý Ngọ Phá Quân, gia quan tiến tước”, người sinh năm Giáp Đinh Kỷ Quý, phúc hậu, theo chính trị tất là quan lớn, theo kinh doanh thương mại thì là tổng giám đốc công ty lớn, nhân vật cấp cao. 

Không có sát tinh củng chiếu, người sinh năm Giáp Quý quan tư thanh hiển, đây là cách “Anh tinh nhập miếu”.

Người sinh năm Giáp: Phá Quân hóa Quyền, đối cung Liêm Trinh hóa Lộc,

Người sinh năm Quý Phá Quân hóa Quyền, cung Tý có Lộc Tồn,hai kiểu người trên đều chủ đại phú đại quý, địa vị nhất phẩm, nắm địa vị võ chức cao vợi. 

Người sinh năm Đinh Kỷ, cung Ngọ có Lộc Tồn, phú nhiều hơn quý, kinh doanh có thể trở thành phú ông.

Người sinh năm Bính Mậu hội Kình Đà, chủ khó khăn.

Người sinh năm Dần Thân, cô đơn tàn tật, tuy phú quý cũng không bền.  

Hội nhiều sát tinh, chết yểu, hình thương, tàn tật, tù ngục. Nữ mệnh, chủ vượng phu ích tử, nhưng phải nhiều cát tinh mới được tính, người sinh năm Giáp Đinh Kỷ Quý phú quý phúc dày. 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch