Kình Dương - Đà La tại Cung Nô Bộc


Kình Dương - Đà La: Không phải điềm tốt, nhập miếu độc thủ mà được cát tinh củng chiếu thì họa nhẹ, nhưng đều chủ không tốt, lắm tiểu nhân, phá hao, tranh chấp, thị phi, hay bị phản bội hay tổn hại.

Mệnh có cát tinh củng chiếu không sợ.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch