Tham Lang tại Cung Nô Bộc


Tham Lang: Kết bạn rộng, bạn bè phú quý bần tiện đều có, nhưng ít tri kỉ. Nhiều bạn bè ăn uống chơi bời, không phải người hiền lành, đa phần cấu kết với người thuộc tầng lớp xã hội đen. Khi trẻ khó dùng người, không đắc lợi, nhưng trung niên trở ra có thể tốt.

Có cát tinh Tả Hữu Khôi Việt quyền lộc, được tôn trọng, được bạn bè cấp dưới yêu quý ủng hộ.

Hội Tứ sát Không Kiếp, bạn bè, cấp dưới thay đổi nhiều, bị người khác âm mưu toán tính.

Hội Đà La, Thiên Diêu, Âm Sát, Đại Hao, kết bạn rượu thịt.

Hội Không Kiếp, Thiên Nguyệt, Âm Sát, Đại Hao, vì bạn mà phá tài. 

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch