Hóa Kỵ tại Cung Phụ Mẫu


Hóa Kỵ: Cha mẹ bất hòa, hay sức khỏe không tốt, hay cha mẹ hay sinh chuyện thị phi tai họa, Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Cự Môn, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Thái Dương, Thái Âm có Hóa Kỵ đồng cung trấn thủ thì hình khắc nặng, sớm mất một trong hai cha mẹ. 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch