Hỏa Tinh, Linh Tinh tại Cung Phụ Mẫu


Hỏa Tinh, Linh Tinh: Hình khắc cô độc, nhập miếu chủ cha mẹ phúc lộc, hãm địa đơn thủ hình khắc, gặp Không Kiếp tai họa nặng, nên nhận làm con nuôi mang hai họ. Hội Kình Đà cho người khác nuôi hay ở dâu, rể có thể khắc nhẹ. Tốt nhất nên có cát tinh để cứu giải.

Hỏa Linh đồng cung với một trong các sao Thái Dương, Thái Âm, Vũ Khúc, Cự Môn, Thất Sát, Phá Quân, Kình Đà, hóa kỵ, Không Kiếp, thiên hình trấn thủ cung phụ mẫu, khắc cha mẹ, sớm mất một trong hai, nếu không cha mẹ ly dị. Hễ thấy tứ sát nhập cung phụ mẫu, chủ một trong hai cha mẹ có bệnh tật trong người. 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch