Thiên Khôi, Thiên Việt, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa tại Cung Phụ Mẫu


 Thiên Khôi, Thiên Việt, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa: Không khắc, quan hệ hòa thuận, cha mẹ vinh xương phú quý, hoàn cảnh gia đình tốt đẹp, có thể hưởng phúc lộc và sự trợ giúp về kinh tế của cha mẹ, cha mẹ ôn hòa nhân ái từ bi, là “quý nhân” của mình, có thể được nhận những gen di truyền tốt đẹp từ cha mẹ. Nếu khoa quyền lộc ở cung hãm địa thì chủ không tốt đẹp, hội sát tinh cũng không tốt. 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch