Thiên Phủ tại Cung Phụ Mẫu


Thiên Phủ: Cha mẹ có tiền của. Quan hệ với cha mẹ tốt đẹp, miếu vượng cha mẹ song toàn mà hay nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ. Có sao lộc thì cha mẹ càng nhiều tiền của giàu có. Hội tứ sát cũng chủ hình thương, bất đồng ý kiến hay không ở cùng nhau hay ít khi qua lại. 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch