Hóa Khoa tại Cung Phu Thê


Hóa Khoa: Nam chủ vợ nhỏ tuổi, thông minh xinh đẹp, nữ chủ chồng tuấn tú phát đạt. Miếu vượng hội Xương Khúc Khôi Việt càng tốt, hội các ác tinh Tứ sát thì nam nữ có khắc. 

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch