Thiên Khôi, Thiên Việt, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa tại Cung Phúc Đức


Thiên Khôi, Thiên Việt, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa: Chủ một đời làm bạn với người quyền quí, hay nhận được sự giúp đỡ, cả đời hưởng phúc, đời sống giàu có, tinh thần vui vẻ, nhiều cát tinh củng chiếu mà cung bản mệnh tốt thì thọ trên 77 tuổi. 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch