Địa Không - Địa Kiếp tại Cung Tài Bạch


Địa Không - Địa Kiếp: Chủ người bẩm sinh lãng phí, không giỏi quản lý tiền bạc, trong đời hay phải bỏ tiền nhiều, kiếm được tiền rồi lại hết, không tụ tiền. Đồng cung với hung tinh lạc hãm thủ thì tài vận cực kém, dù có chi tiêu tiết kiệm mấy vẫn không thể giàu được, có cát tinh nhập miếu cát hóa trấn thủ thì họa nhẹ nhưng khó tránh hư hao. 

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch