Văn Xương - Văn Khúc tại Cung Tật Ách


Văn Xương - Văn Khúc: Độc thủ miếu vượng được nhiều cát tinh củng chiếu thì một đời ít tai họa bệnh tật, hãm địa khó tránh gặp tai bệnh nhiều. Xương Khúc chủ tam tiêu hư nhược, gan yếu, mặt có nốt ruồi đen, tàn nhang. 

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch