Địa Không, Địa Kiếp, Hóa Kỵ tại Cung Thiên Di


 Địa Không, Địa Kiếp, Hóa Kỵ: Chủ người bẩm sinh nỗ lực, nhiệt thành không bỏ cuộc nhưng vận số không tốt, ở ngoài gian khổ, nhiều thị phi, khó khăn, nhiều chuyện bỏ công sức nhưng không thu lại được gì. Nếu tam phương mệnh cung có cát tinh thì sau khi chịu gian khổ vẫn có thể thu lại được phân nửa thành quả. 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch