Kình Dương, Đà La tại Cung Thiên Di


 Nhập miếu hội cát tinh, ở ngoài tranh chấp gặp được quý nhân nên được tiền tài phát đạt. Hãm địa thì bôn tẩu vô định, gia Hỏa Linh Không Kiếp thì quan hệ với người khác không hòa thuận, làm chuyện gì cũng khó thành, lại dễ gặp tai họa. 

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch