Lộc Tồn tại Cung Thiên Di


Ra ngoài giàu sang như ý, có sự giúp đỡ lớn của quý nhân, được các cát tinh thủ chiếu chủ phát tài. Gia các sao xấu Hỏa Linh Không Kiếp thì không hòa thuận với người khác, cuộc sống kinh doanh vất vả. 

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch