Văn Xương, Văn Khúc tại Cung Thiên Di


Văn Xương, Văn Khúc: Miếu vượng, ra ngoài phát đạt, gặp được quý nhân, nhờ tài năng nghệ thuậ mà nổi danh, gia nhiều cát tinh thủ chiếu thì chủ được tiền tài, gia Tứ sát thì ít khi được như ý, hãm địa thì có kẻ tiểu nhân, gặp Không Kiếp hình kỵ chủ đơn độc nghèo khó, ở ngoài ít khi được bình yên, hao tâm tốn sức. Gặp Hóa Kỵ thì có tiếng xấu ở ngoài, chịu đả kích của người khác, hoặc có phiền phức về giấy tờ, quan trường kiện tụng, tranh chấp thị phi với người. 

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch