Hóa Lộc - Hóa Quyền - Hóa Khoa tại Cung Tử Tức


Hóa Lộc - Hóa Quyền - Hóa Khoa: Thông minh khỏe mạnh dễ nuôi, duyên phận tốt, nhâp đất tương sinh và được nhiều cát tinh thủ chiếu, có thể có người phú quý.

Tam hợp nhiều cát tinh, tất sinh con đại quý.  

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch