Mơ Thấy: Làm thơ, Viết chữ, Vẽ


      Mộng thấy làm thơ, viết chữ, vẽ

- Mộng thấy làm thơ tuyệt cú (Thơ tuyệt cú là thể thơ cũ), một bài có 4 câu như ngũ ngôn tuyệt cú hoặc thất ngôn tuyệt cú): Người có giấc mộng này nên làm những việc thiện, kiên trì tu nhân tích đức thì điềm lành tự đến.

- Mộng thấy làm thơ: Là điềm người nằm mộng trong sinh hoạt phải giữ gìn lễ nghĩa thì văn sĩ sẽ được rạng danh, thương nhân ắt được tài lợi, mọi sự đều tốt đẹp. Nếu không giữ lễ nghĩa ắt sẽ gặp điềm hung.

- Mộng thấy lời ai điếu: Chủ về có việc vui vẻ chúc tụng.

- Mộng thấy viết chữ Triện theo thế cổ: Là điềm đại cát, chủ về đầu óc được khai thông, tài trí tăng trưởng vinh hoa phú quý, ứng nghiệm như mong muốn.

- Mộng thấy người khác vẽ dung mạo của mình:

   + Chủ về bạn bè thân thiết, hòa hợp.

   + Bệnh nhân có giấc mộng này là điềm không tốt.

- Mộng mình vẽ dung mạo cho người khác: Thì người đó gặp điều không may.

- Mộng vẽ dung mạo của những người thân như bố, mẹ, vợ chồng, anh, em: Là điềm có hung tang.

- Mộng thấy vẽ cho người khác: Chủ về mưu sự không được toại ý, công việc có đầu mà không có cuối.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch