Mơ Thấy: Mộng lấy nước tưới lửa


- Mộng lấy nước tưới lửa: Là điềm cần phải đề phòng, mọi sự phải hết sức cẩn thận mới có thể tránh được điềm dữ.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch