Mơ Thấy: Mộng mình cầm dây thừng trói người


- Mộng mình cầm dây thừng trói người: Gặp phải vất vả, oán trách phiền não.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch