Mơ Thấy: Mộng sao băng không rơi xuống


- Mộng sao băng không rơi xuống: Là điềm ứng với sự di chuyển, bệnh nhân có người cứu giúp, kẻ đi xa chưa về, người có thai chưa sinh, cầu lợi vô vọng.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch