Mơ thấy: Mộng thấy cầm khánh


- Mộng thấy cầm khánh: Chủ về có hỷ sự, chúc mừng, sẽ ứng nghiệm bất ngờ.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch