Mơ thấy: Mộng thấy cây dâu


- Mộng thấy cây dâu:

+ Chủ về có việc phải lo liệu, danh lợi vẹn toàn.

+ Cây dâu âm hán là Tang đồng âm với tang (tang tóc). Người bệnh có giấc mộng này đặc biệt đáng lo lắng.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch