Mơ Thấy: Mộng thấy cây khô lại nở hoa


- Mộng thấy cây khô lại nở hoa:

+ Là điềm gia nghiệp hưng thịnh trở lại, con cháu hưởng phúc khí mới sau này sẽ vinh quang phát đạt.

+ Chủ về phụ nữ tái giá, phụ nữ có thai ắt sinh con gái, cư gia không có vượng khí, việc kiện tụng cũ có nguy cơ trở lại.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch