Mơ Thấy: Mộng thấy thần cưỡi ngựa bay lên mây


- Mộng thấy thần cưỡi ngựa bay lên mây: Là điềm ở nơi nguy hiểm khó khăn vẫn an tâm.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch