Mơ Thấy: Mộng thấy gái điếm nghênh đón


- Mộng thấy gái điếm nghênh đón:

   + Chủ về có niềm vui nhỏ, lại có tai họa vừa vui vừa buồn.

   + Lữ khách có giấc mộng nay chủ về buôn bán thu lợi, hao tiền tốn của vì vui chơi hành lạc.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch