Mơ Thấy: Mộng thấy hoa thược dược


- Mộng thấy hoa thược dược: Giấc mộng này chủ về nơi ở phải di chuyển, dẫu rằng giàu có cũng không được lâu, bệnh tật khó khỏi, kiện tụng dễ qua. Phụ nữ có thai ắt sinh con gái.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch