Mơ Thấy: Mộng thấy hỏi Phật mà không được Phật trả lời


- Mộng thấy hỏi Phật mà không được Phật trả lời:Chủ về gặp phải bệnh tật tai nạn, cần phải nhanh chóng cầu giải trấn áp.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch