Mơ Thấy: Mộng thấy kéo lưới được cá


- Mộng thấy kéo lưới được cá:

   + Người làm quan có giấc mộng này chủ về trị dân có hiệu quả.

   + Thường dân có giấc mộng này chủ về được mời ăn uống.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch