Mơ Thấy: Mộng thấy lang sói vây quanh


- Mộng thấy lang sói vây quanh: Giấc mộng này là điềm kẻ ác kết thành bè đảng gây rối loạn. Người đang làm quan e rằng gặp họa kết bè đảng. Người ở nhà phải đề phòng trộm cướp. Thương gia đi buôn bán xa nhà không thể tránh khỏi giữa đường bị cướp bóc, cần phải hết sức cảnh giác đề phòng.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch