Mơ Thấy: Mộng thấy lợn vượt sông


- Mộng thấy lợn vượt sông:

   + Đây là điềm sẽ gặp năm hạn hán

   + Nếu mộng thấy lợn bơi đến là điềm có yến tiệc vui vẻ.

   + Nếu mộng thấy lợn bơi đi: Chủ về tai họa được tiêu trừ.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch