Mơ Thấy: Mộng thấy lông mày bạc


- Mộng thấy lông mày bạc: Là điềm tăng phúc lộc thọ. Phàm mộng thấy có màu trắng chủ về con cháu vui mừng. Bệnh nhân có giấc mộng này sẽ thọ thêm một giáp.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch