Mơ thấy: Mộng thấy mặc áo tơi lá vẫn xanh


- Mộng thấy mặc áo tơi lá vẫn xanh: Là hình tượng thành công. Thường dân có giấc mộng này chủ về gia nghiệp phát đạt. Nông dân chủ về đồng ruộng bội thu, gia đình vui vẻ.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch