Mơ Thấy: Mộng thấy mặc áo vải thô


- Mộng thấy mặc áo vải thô: Chủ về cách trở ngăn cấm, tương lai mờ mịt. Quân nhân có giấc mộng này chủ về thất trận nơi biên cương. Mọi sự đều phải chờ thời mà hành động.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch