Mơ Thấy: Mộng thấy mình ngồi trong giếng


- Mộng thấy mình ngồi trong giếng: Giấc mộng này chủ về kiện tụng không thắng, cầm quân chinh chiến bị vây hãm, công danh không goại ý, buôn bán bất lợi, trẻ nhỏ chết yểu.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch