Mơ Thấy: Mộng thấy ngồi trên kiệu lên núi


- Mộng thấy ngồi trên kiệu lên núi: Là điềm nhân duyên hòa hợp.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch