Mơ Thấy: Mộng thấy ngồi trong đống phân


- Mộng thấy ngồi trong đống phân:

   + Là điềm nhiều công việc mệt nhọc khó làm.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch