Mơ Thấy: Mộng thấy người béo tốt


- Mộng thấy người béo tốt:

   + Người nghèo có giấc mộng này sẽ trở thành phú quý. Người phú quý gia nghiệp thêm thịnh vượng. Người tuổi trung niên là điềm đại cát.

   + Người bệnh có giấc mộng này. Không cần dùng thuốc mà bệnh tự khỏi.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch