Mơ thấy: Mộng thấy người tặng 1 quả đào và 1 quả lê


- Mộng thấy người tặng 1 quả đào và 1 quả lê: là điềm sẽ làm rõ được những điều oan khuất cho người.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch