Mơ Thấy: Mộng thấy núi non hiểm trở


- Mộng thấy núi non hiểm trở: Chủ về doanh mưu bất lợi, mọi sự đều cách trở, vận mệnh không may. Đi làm ăn xa cần phải đề phòng nguy hiểm nơi đường xá.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch