Mơ Thấy: Mộng thấy nuốt áng mây màu


- Mộng thấy nuốt áng mây màu: Phụ nữ có thai có giấc mộng này là điềm sinh cont rai sau này sẽ tu hành đắc đạo.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch