Mơ Thấy: Mộng thấy ống tiêu


- Mộng thấy ống tiêu: Giấc mộng này chủ về không gặp thời vận, sự nghiệp tiêu điều, mưu vọng lúc thăng lúc trầm, không có cơ hội thăng tiến. Người buôn bán có giấc mộng này khó được tiền tài lợi lộc. Phụ nữ có thai ắt sinh con gái.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch