Mơ Thấy: Mộng thấy pha trà


- Mộng thấy pha trà: Là tượng trưng cho sự ung dung vui vẻ, người có giấc mộng này là điềm mọi việc đều thuận lợi, cầu được ước thấy.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch