Mơ Thấy: Mộng thấy Phật ban cho trà


- Mộng thấy Phật ban cho trà: Người ở nhà có giấc mộng này là điềm được Phật Tổ phù hộ độ trì. Người xuất gia tu hành là điềm tu thành chính quả.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch