Mơ Thấy: Mộng thấy sao Cơ


- Mộng thấy sao Cơ:

   + Người làm quan có thể tăng quan tiến chức. Thương gia tích tồn gia sản.

   + Sắp có mưa gió lớn.

   + Sắp có khách đến.

   + Có điều tai tiếng, cần phòng trộm cắp.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch