Mơ Thấy: Mộng thấy sao Văn Xương


- Mộng thấy sao Văn Xương: Chủ về điềm văn chương tài ba, tài danh đại lợi. Phụ nữ có giấc mộng này là điềm chồng vinh hoa, con quý tử - Đại cát.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch