Mơ Thấy: Mộng thấy Thái Sơn Thần


- Mộng thấy Thái Sơn Thần: Phàm những người có giấc mộng này phải biết đề phòng để vượt qua, phải biết kìm nén những mong muốn ngông cuồng, nếu không ắt sẽ bị thần trừng phạt.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch