Mơ Thấy: Mộng thấy thoa


- Mộng thấy thoa: Thường dân có giấc mộng này chủ về ngược xuôi vất vả không được yên thân. Người đang có việc kiện tụng chủ về hung. Phụ nữ có thai sinh con gái. Nhà cửa phải di chuyển. Riêng người ốm đau là điềm cát.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch