Mơ Thấy: Mộng thấy tim sáng như trăng rằm


- Mộng thấy tim sáng như trăng rằm: Chủ về yêu giét rõ ràng, đây là giấc mộng lành.

 

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch