Mơ Thấy: Mộng thấy trâm bằng trúc


- Mộng thấy trâm bằng trúc: Là điềm không tốt đẹp kẻ nghèo hèn đề phòng quý nhân, kẻ dưới khinh mạn người trên.

Bạn đang xem bài viết tại Lịch pro - Lịch vạn niên - âm lịch